Η ποιότητα στις υπηρεσίες κατ’ οίκον στηρίζεται στους επαγγελματίες που απαρτίζουν το ανθρώπινο δυναμικό. Εάν είστε νοσηλευτής, ιατρός ή επαγγελματίας υγείας άλλης ειδικότητας με όρεξη για παροχή φροντίδας και σεβασμό στον συνάνθρωπο μας, μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα μέσω της φόρμας ή στο email: career@noiazomai.eu.

  • Ανέβασμα βιογραφικού