Ενέσεις

Ένεση είναι η μέθοδος εισαγωγής φαρμάκου στους ιστούς ή στο αίμα με την χρήση του κατάλληλου οργάνου.
Υποδόριες, ενδομϋικές και ενδοδερμικές ενέσεις.

Λήψη και παρακολούθηση ζωτικών σημείων

Μέτρηση αρτηριακής πίεσης, θερμοκρασίες, σφύξεων, κορεσμού Ο2, σαγχάρου και καταγραφή αυτών προς καθημερινή σύγκριση και ενημέρωση.

Τοποθέτηση ουροκαθετήρα

Τοποθέτηση και αλλαγή ουροκαθετήρα καθώς και πραγματοποίηση διαλλειπόντων καθετηριασμών.

Φροντίδα ηλικιωμένων ατόμων

Καθημερινή φροντίδα και φύλαξη ατόμων της τρίτης ηλικίας.

Καθαριότητα ασθενών

Τοπική καθημερινή καθαριότητα ή λουτρό υγιεινής.
Λουτρό επι κλίνης ή στον χώρο του λουτρού.

Χορήγηση φαρμάκων και ορών

Χορήγηση φαρμάκων απο κάθε οδό.
Τοποθέτηση φλεβικής γραμμής και χορήγηση ενδοφλέβιων φαρμάκων ή/και ορών.

Μικροβιολογικός έλεγχος

Αιμοληψίες, λήψη δείγματος ούρων και διαφόρων καλλιεργειών.

Περιποίηση τραυμάτων

Άσηπτη περιποίηση και αλλαγή τραυμάτων.

Περιποίηση στομίων

Περιποίηση τραχειοστομίας, γαστροστομίας, νεφροστομίας και κολοστομίας.

Σίτιση και ενυδάτωση ασθενών

Σίτιση και ενυδάτωση με τους ποικίλους τρόπους χορήγησης.

Συνοδεία ασθενών

Συνοδεία ασθενών σε επισκέψεις σε ιατρεία, μικροβιολογικά εργαστήρια ή/και διαγνωστικά κέντρα.